علی رغم هزینه های سرسام آور سرور، فضای کار،منابع انسانی و... ما در مدرسه برینور تصمیم گرفتیم آموزش برخی سرفصل های پر متقاضی برنامه نویسی را به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار دهیم، قطعا تداوم این کار بدون همراهی شما عزیزان میسر نیست. سوخت ما برای کد نویسی و انتشار آنها قهوه است.
با خرید فنجان (های) قهوه، در تامین سوخت همراهی مان کنید

حمایت از ما (روش اول : پرداخت آنلاین)